Изборник Затворити

Угледни часови

Скок удаљ из места (5. 6. 2018)

Час физичког васпитања (1. и 3. разред) реализован је уз сарадњу проф. физичког васпитања Александре Јаковљевић и учитеља Јасмине Милошевић и Ђорђа Живановића.

*фотографије можете погледати ОВДЕ


Римске цифре (27. 9. 2017.)

Интегративним приступом садржајима математике,  српског језика и ликовне културе ученици су увежбавали знања и умења читања и писања троцифрених бројева римским цифрама I, V, X, L, C, D и M.

Јасмина Милошевић, проф. разредне наставе

*више фотографија можете погледати ОВДЕ

Нераскидива веза живе и неживе природе (5. 4. 2017.)

Тема Нераскидива веза живе и неживе природе је реализована интегративним моделом. Ученици II разреда су проширивали знања о повезаности живе и неживе природе, обнављали знања о главним деловима реченице и врстама речи, увежбавали таблеце множења и дељења и учествовали у такмичарским играма.

6

Јасмина Милошевић, проф. разредне наставе

*више фотографија можете погледати ОВДЕ

Јужна Америка (30. 3. 2017)

Час географије у VII разреду. Наставна јединица: Јужна Америка.

5

Данијела Ђурић, проф. географије

*више фотографија можете погледати ОВДЕ

Земље Балкана (23. 2. 2017.)

Кроз угледни час географије ученици шестог разреда су приказали, њима најважније, земље Балканског полуострва. Тема „Земље Балкана” изабрана је као осврт на бившу СФРЈ и њене добросуседске односе. Ученици су правили обележја земаља, костиме својствене народима. Дотакли су се и књижевних тема са освртом на нобеловца Иву Андрић и  Његоша. Тема је успешно реализована.

20170223_105631

Данијела Ђурић, проф. географије

*више фотографија можете погледати ОВДЕ

Србија у Великом рату

Ученици осмог разреда ОШ „Љубомир – Љуба Ненадовић”, у сарадњи са наставницом историје, Милицом Вукашин, реализовали су 15. 12. 2016. године угледни час на тему: Србија у Великом рату.

У реализацији су учествовали сви ученици осмог разреда ОШ „Љубомир – Љуба Ненадовић“, који су говорили о најважнијим збивањима и личностима  везаним за историју српског народа у време Великог рата, од 1914. до 1918. године.

Ученици су говорили монологе: француског путописца Анрија Барбе, хероине Великог рата, Милунке Савић, очевидаца страдања Срба током боравка на острву Крф и Видо и монолог потпоручника артиљерије Стевана (Српска трилогија). Рецитовали су аутентичне пеме, које су настале током Првог светског рата: Плаву  гробницу, Милутина Бојића, Међу својима, Владислава Петковића Диса, стихофе Крфског епитафа и стихове из боеме Бесмртни батаљон, Арсена Малеташкића.

Ученици су говорили о томе, како је комедиограф Бранислав Нушић видео и описао Албанску голготу и кроз драматизацију дочарали сведочења деце која су преживела исту. Говорили су анегдоте из живота најмлађег каплара српске војске у Првом светском рату, Момчила Гаврића, занимљивости о Ђачком батаљону, 1300 каплара и женама ратницама.

Корелацијом српског језика, историје и музичке културе, хронолошки су приказани заборављени догађаји и учесници  Првог светског рата.  Кроз историју и поезију  проткана је музика, а акценат је  стављен на искуство и страдање обичног човека у рату.

Предметни наставник: Милица Вукашин

*више фотографија можете погледати ОВДЕ

,,Азбука, абецеда, алфабет’’ (25. 11. 2016.)

Интегративним приступом садржајима српског и енглеског језика ученици су уочавали сличности и разлике у примени три писма (азбука, абецеда, алфабет). Задаци часа:

  • да ученици схвате значај познавања различитих писама;
  • значај коришћења различитих писама (не само у језичкој култури, већ и у свакодневном животу).
  • оснаживање свести о националном идентитету (ћирилица) и разумевање, прихватање и примена писма другог језика као елемента друге културе.
  • уочавање сличности и разлика између српске абецеде и алфабета;
  • примена различитих писама у свакодневном животу и специфичним ситуацијама.

 

Јасмина Милошевић, проф. разр. наставе

Ана Недић, проф. енглеског језика

Енглеско-српски

*кликом на фотографију отварате галерију.

Угледни час из Ликовне културе у V разреду, 12. 6. 2016.

ugledni-cas-likovno

Кликом на фотографију погледајте албум

——————————————————————————

Угледни час из географије у VII разреду, 17. 12. 2015.

Наставна јединица Афрички континент

Ученици седмог разреда су, у договору са наставницом, дочарали природне и друштвене карактеристике регије Северна Африка. Рељефна карта Атлас планина, ток реке Нил, маслине, урме, памук, традиција Бербера само су неке од одлика које су успешно дочарали. Мистичност „Беле Африке“ показала се као занимљива тема и примећена је жеља за већим бројем оваквих часова .

Угледни час из географије

Кликом на фотографију погледајте албум.

Угледни час из француског језика

Угледни час француског језика на тему: ,,Les exercices de grammaire et de vocabulaire” одржан је 14. 5. 2015. године.
Ученици 5. разреда су почели овај час читајући, по улогама дијалог. Потом су, индивидуално, одговарали на питања у вези са текстом, вежбајући једноставне конструкције, једноставне одговоре. Акценат је био и на добром изговору гласова. Описивали су једни друге, а потом су сваком предмету припајали одређену боју. Предмете су лепили на таблу и одређивали им боју, уз много дискусије и полемике како се која боја пише, чита и зашто је тако. Све предмете су правили ученици, свако је добио своје задужење које боје треба да буде предмет. У завршном делу главног дела часа ученици су, подељени у групе, облачили луткице. Сваки ученик је добио папирну луткицу дечака и девојчице, али и одећу за њих. Једни другима су задавали задатке. Потом смо заједно проверавали тачност задатог.
У завршном делу часа, ученици су постављали питања, решавали смо недоумице и записивали који је нови домаћи задатак.
Ученици су показали задоваљавајуће резултате крајем прве године учења другог страног језика.
Предметни наставник
Мила Петровић

Француски језик, угледни час

(фотографије можете погледати ОВДЕ)


Угледни час из српског језика у III разреду, 1. 10. 2015.

Наставна јединица Придеви

Групним радом и радом у паровима ученици су стицали знања о придевима. За мотивацију је коришћена песма Јабука са циљем да ученици уоче све речи којима је описана јабука. У главном делу часа ученици су са другом из клупе описивали предмете са слике. После презентације урађеног ученици су самостално састављали оглас (изгубљено-нађено; купујем-продајем) уз коришћење описних придева.

Придеви

*фотографије можете погледати ОВДЕ

Угледни час из француског језика

Угледни час француског језика на тему: „Tu installes une famille française dans ta ville” одржан је 18. 12. 2014. године. Ученици 6. разреда су нацртали улице једног града и распоредили различите стамбене и пословне објекте (цркву, школу, биоскоп, кафе, ресторан итд.) по улицама овог града. Све ове објекте правили су сами, по сопственој жељи, од картона и других материјала. Подељени у групе: група Француза и група Срба; учили су и преносили једни другима како се сналази у једном граду и како упутити странца на жељено место. На овај начин усвајали су и обнављали различите врсте речи, навикавајући се да употребљавају читаве реченице (просте и просто проширене). На овај начин успостављена је и корелација са српским и енглеским језиком. Обавезан део сваке комуникације је љубазност, па су ученици утврђивали и формуле љубазности. Кроз ове вежбе, обнављали су гласове (фонеме) француског језика. Ученици су показали врло задовољавајуће резултате, друге године учења другог страног језика, на креативан начин помогли групи страних држављана и осврнули се на значај помоћи и љубазности људима.

Мила Петровић, предметни наставник

Угледни час из француског језика

*кликом на фотографију отварате галерију

Угледни час из хемије

Угледни час из хемије на тему Модел структуре атома реализован је 15.12.2014.године.Ученици су били подељени у три групе. Свака група је добила задатак који је решила математичким путем, а после тога свака група је практично представила моделе структуре атома којег је имала у задатку.

Кроз рад,ученици су поновили следеће задржаје:
– атом,
– језгро и електронски омотач,
– протон,неутрон и нуклеон,
– енергетски ниво и електрон,
– атомски број и масени број,
– изотопе.
Час је протекао у задовољавајућој радној и занимљивој атмосфери.

ALIM9929

Фотографије можете погледати ОВДЕ.

Гордана Арнаутовић, наставник хемије.


Угледни час

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА
,,Пријатељства која се памте’’

Датум: 8. 12. 2014.
Тематски повезани часови:
– српски језик,
– ликовна култура,
– математика,
– час одељенског старешине.

У циљу повезивања више наставних тема кроз различите предмете реализовали смо интегративну наставу. За основу узет је текст Доживљаји мачка Тоше, Бранка Ћопића. Припрема овог наставног дана је почела претходног дана на часу слободних активности када су ученици гледали позоришну представу Доживљаји мачка Тоше и добили упутство да код куће прочитају текст и подвуку непознате речи.
Часови ликовне културе су били веома успешни и ученици су се трудили да што боље илуструју јунаке овог текста. На часу српског језика реализован је групни рад са различитим задацима за групе. Уз сарадњу и моју помоћ ученици су веома успешно одговорили на питања и презентовали их другарима. Веома успешно су користили уџбеник и самостално у речнику на крају уџбеника су проналазили значење непознатих и мање познатих речи и белешке о писцу. На часу су слободно комуницирали и износили своје мишљење, анализирали текст и поступке ликова повезујући са догађајима из свакодневног живота. На часу математике реализован је рад у пару – самосталан рад задатака, провера у пару и пројектовање урађеног задатка. И на овом часу је уочена сарадња између ученика као и помагање ученицима који су имали проблема у изради задатака. Час одељењског старешине је био посвећен пријатељству и начинима изражавања пријатељства. Ученици су самостално истицали значај особина које треба да негујемо да би нас други доживљавали као пријатеља и које понашање треба да избегавамо да би се стекли или задржали пријатељи.

Јасмина Милошевић, проф. разр. наставе

Srpski 4
  *кликом на фотографију отварате галерију.

Угледни час из енглеског језика

  1. 10. 2014.

English across the curriculum: Religious Education одржан је са циљем да се прикаже корелација између енглеског језика и верске наставе, али пре свега како би ученици имали прилику да се боље упознају са елементима хришћанске културе других земаља, тј. земаља енглеског говорног подручја, као и да би оснажили свест о интеркултуралним феноменима, људским различитостима и припадању широј људској заједници. На овом часу, који је реализован у сарадњи са вероучитељем, ученици су на креативан и занимљив начин уз песме и молитве уочавали сличности и разлике између православне и католичке, тј. протестантске хришћанске доктрине, а на микро плану наставног садржаја увежбавали гласове (фонеме) енглеског језика, и увежбавали и обнављали појмове везане за делове храма и различите стилове у изградњи истих. Ученици су стекли једно неуобичајено искуство из кога су доста новог и научили и доживели.

8 7 6 5 4 3

 

 

 

 

 

 

 

 


Угледни час из енглеског језика

У четвртом разреду је 30.01.2015. године у трпезарији школе у оквиру наставне теме „Исхрана“ одржана угледна активност COOKING CHALLENGE („Кулинарски изазов“). Ученици су кроз занимљиву радионицу, тимски и практични рад увежбавали називе намирница, глаголе и императиве у вези са припремом и служењем хране, проналазили информације у тексту (рецептима) и примењивали их у практичном раду, тј. правили колаче од воћа. Поред тога, ова активност је допринела да се ученицима укаже на значај здраве и правилне исхране, а такође им је помогла да лакше дефинишу и поставе циљеве у учењу и одаберу одговарајућу технику и стил учења уопште, као и да родитеље упознају са начинима пружања подршке у учењу код куће.
Наиме, ученици су подељени у два тима, од којих је сваки имао свог вођу, тј. Шефа кухиње, имали задатак да направе колач на основу датог рецепта на енглеском језику. Сваки ученик у тиму имао је свој задатак у складу са нивоом језичког знања и вештина. Један тим је имао задатак да направи колач од јабука „Apple crumble”, а други торту од шаргарепе “Carrot cake”. На крају, када су колачи били готови, жири састављен од директорке школе, учитељице четвртог разреда, и по једног представника првог, другог и трећег разреда, донео је одлуку о победнику.
Међутим, оно што се код ове активности може нарочито истаћи јесте уводни део радионице који се односио на сарадњу и саветодавни рад са родитељима у смислу пружања подршке деци у учењу енглеског језика, с обзиром на честе коментаре од стране родитеља да многи од њих не знају енглески, па нису у стању да деци помогну на адекватан начин у њиховом самосталном раду,тј. раду код куће. Наиме, у уводном делу активности, којој су дакле присуствовали и родитељи као гости, сваки од ученика је на креативан, забаван и интересантан начин представио различите инструменте и технике и стилове учења. Полазећи од сопствених афинитета и интересовања, ученици су представљали технике учења које им највише одговарају, а са којима су упознати на часовима енглеског језика. Уважавајући разлике у способностима и интересовањима, ученици су презентовали разне начине усвајања језичких и граматичких садржаја, поткрепљујући све то разноврсним примерима (нпр. кроз цртеже, песмице, покрете, визуелизације, личне речнике, итд). Такође, ученици су на основу уочавања слабости и недостатака у раду, успели да поставе себи краткорочне и дугорочне циљеве у учењу, те да их кроз одговарајућу технику или методу постигну или унапреде. Родитељи су, са друге стране, све то могли јасно да виде, да се упознају са конкретним примерима, и да то примењују код куће у самосталном раду са децом, у смислу провере и подршке.
На крају, желела бих да се захвалим и јавно похвалим ученике, који су показали изузетно залагање и труд у припреми и организацији ове активности, затим да се захвалим родитељима, који су се, иако у малом броју, одазвали позиву да присуствују активности, као и учитељици четвртог разреда, директорки и помоћном особљу у кухињи који су нам омогућили да ову нашу активност реализујемо, забавимо се, научимо вредне ствари и, на крају, се засладимо!

Угледни час иѕ енглеског језика

Ана Недић, професор енглеског језика


Угледни час из географије

Угледни час на тему Јужна Азија – Индија реализован је у седмом разреду 09. 10. 2014. год. Преко power point презентације ученицима је приближена стварна слика јужноазијске земље, природне одлике, света река Ганг, подела на касте, свете животиње, сиромаштво и образовање, обесхрабрујућа социјална слика хиндуостичке земље. Подељени у групе имали су задатак да више сазнају и осталим ученицима пренесу о истакнутим личностима као што су Махатма Ганди, Мајка Тереза и Далај Лама. Час је протекао задовољавајуће, ученици су коментарисали и дали своје виђење наставне јединице. Израдили су и хамер презентацију као домаћи задатак, која је истакнута у учионици.

Fotografija0325

Предметни наставник: Данијела Ђурић, проф. географије


 Угледни час: „Шаренорепа” ( Г. Олујић)

Датум: 18. 9. 2014.

Кроз игру, такмичење и међусобну сарадњу ученици су се упознали са светом бајки. Овакав начин рада помогао је ученицима да разумеју прочитано дело, развију љубав према доброј књизи и омогућио им да развијају сопствено мишљење и став о прочитаном.

Јасмина Милошевић, проф. разр. наставе

5

*кликом на фотографију отварате галерију