Изборник Затворити

Управа и службе

Директор школе

Бранка Павловић

дипломирани биолог
os.ranilovic@gmail.com


Стручни сарадник

Педагог

Никола Петровић

мастер педагог
nikola@ljubanenadovic.edu.rs


Административно особље

Секретар школе 

Дејан Васојевић

дипломирани правник
os.ranilovic@gmail.com

Шеф рачуноводства

Николина Швабић

мастер економиста
racunovodstvo.ranilovic@gmail.com


Наставно особље

Разредна настава

Учитељица

Данијела Бјелица Павловић,

мастер учитељ
danijelab@ljubanenadovic.edu.rs

Учитељица

Слађана Ранковић,

професор разредне наставе
sladjana@ljubanenadovic.edu.rs

Учитељица

Лидија Павловић,

наставник разредне наставе
lidija@ljubanenadovic.edu.rs

Учитељица

Јасмина Милошевић,

професор разредне наставе
jasmina@ljubanenadovic.edu.rs

Предметна настава

?? Српски језик и књижевност

Александра Момчиловић

 професор српског језика и књижевности
aleksandrat@ljubanenadovic.edu.rs

?? Енглески језик

Милена Милошевић

дипломирани филолог за енглески језик и књижевност
milena@ljubanenadovic.edu.rs

Вера Стојановић

професор енглеског језика
vera@ljubanenadovic.edu.rs

?? Француски језик

Мила Симуновић

 дипломирани професор језика и књижевности
mila@ljubanenadovic.edu.rs

Математика

Љубица Ђорђевић

наставник математике
os.ranilovic@gmail.com

Марија Раденковић

мастер математичар
marija@ljubanenadovic.edu.rs

Информатика и рачунарство

Жарко Миленковић

 инжењер информатике и рачунарства

Биологија

Тамара Радуловић

 дипломирани биолог 
tamara@ljubanenadovic.edu.rs

Татјана Цветковић

 професор биологије

Физичко и здравствено васпитање

Александра Јаковљевић

 професор физичке културе
aleksandra@ljubanenadovic.edu.rs

Јелена Ломић

 професор физичке културе
jelenal@ljubanenadovic.edu.rs

Историја

Милица Вукашин

дипломирани историчар
milicavukasin@ljubanenadovic.edu.rs

Слађана Беговић

дипломирани историчар
sladjanab@ljubanenadovic.edu.rs

Музичка култура

Ђорђе Живановић

 мастер учитељ – наставник музичке културе

Хемија

Маријана Ђокић

 дипломирани хемичар
marijana@ljubanenadovic.edu.rs

Верска настава

Дејан Обрадовић

 мастер теолог
dejan@ljubanenadovic.edu.rs

Ликовна култура

Немања Матић

струковни дизајнер ручне обраде камена
nemanja@ljubanenadovic.edu.rs

Географија

Марко Јаћимовић

дипломирани географ
markoja@ljubanenadovic.edu.rs

Физика

Срђан Илић

 дипломирани физичар
srdjan@ljubanenadovic.edu.rs


Помоћно техничко особље

Домар

Влада Јовичић

Сервирка

Верица Милановић

Помоћни радник

Биљана Марковић

Помоћни радник

Гордана Ћирић