Изборник Затворити

Рецитаторско-драмска

Циљ рада секције је да се код ученика развије интерес за рецитовањем као и упознавање са основама драмског истраживања. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оргиналности и развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе.
Рецитаторско-драмска секција омогућава развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво и развија и негује интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Развија код ученика љубав према књизи, као и проширују знања о књижевном стваралаштву.
Ученици ће на секцији упознати се с дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. Откриће лепоте писане речи и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. Свој таленат и способности ученици приказују и у драмским играма које су прилагођене узрасту, а сваки спремљени комад представља и неизоставни део школских приредби везаних за Дан школе, Нову годину, прославу Светог Саве.

Руководилац секције: Снежана Петровић, наст. српског језика