Изборник Затворити

Екскурзија ученика млађих разреда

За ученике млађих разреда 19. маја 2015. смо реализовали екскурзију на релацији Бранковина – Тршић. Наставни план и програм је реализован амбијенталном наставом кроз следеће наставне предмете:
Српски језик: Живот и дело Десанке Максимовић;
Српски језик: Вук Стефановић Караџић;
Музичка култура: Певање обрађених песама;
Физичко васпитање: Елементарне игре у природи;
Свет око нас⁄Природа и друштво: Разноврсност биљног и животињског света, рељеф, живот у прошлости.
Бранковина.
Посетили смо хумку Десанке Максимовић и реализовали час српског језика посвећен познатој песникињи. Час су припремили ученици трећег и другог разреда. Обишли смо цркву Светих Арханђела и гробна места проте Матеје Ненадовића и Љубомира Љубе Ненадовића, реплику куће Ненадовића, Десанкину школу и Протину школу.
Тршић.
Ученици су стекли знања о животу српског народа у 19. веку, изгледом кућа и окућнице, наменом вајата, млекара, амбара, коша за кукуруз, магаза. Посетили смо воденицу на речици Жеравији и Музеј језика и писма.
Реализован је час српског језика посвећен Вуку Стефановићу Караџићу. Час су припремили ученици првог и четвртог разреда.
Слободно време искористили смо за игру у природи.
Циљеви и задаци предвиђени Школским програмом су у потпуности реализовани о чему сведоче бројне фотографије и задовољство ученика исказано кроз писане саставе и цртеже.
Посебно бисмо истакли и похвалили агенцију која је испунила све договоре. Вожна је била веома удобна и безбедна, а водич предусретљив и потпуно припремљен за путовање.

(фотографије можете погледати ОВДЕ)

Подносилац извештаја: Јасмина Милошевић, проф. разр. наставе