Изборник Затворити

Школски одбор 2022-2023

Чланови Школског одбора за школску 2022/2023 годину

  1. Александар Ивановић, представник локалне самоуправе;  
  2. Владимир Павловић, представник локалне самоуправе; 
  3. Верица Вуковић-ЛС, представник локалне самоуправе; 
  4. Катарина Јовановић, представник родитеља;
  5. Александра Терзић, представник запослених; 
  6. Данијела Бјелица Павловић, представник запослених; 
  7. Лидија Павловић, представник запослених, председник Школског одбора.