Изборник Затворити

Српски језик

*

Сремац Стеван (1855-1906.), један је од најпопуларнијих српских писаца. Рођен је у Војводини, у Сенти, али је највећи део живота провео у Београду. У њему се школовао, живео и радио, а 10 година боравио је у Нишу. У своме делу Сремац је приказао све три средине за које је био везан: војвођанску, нишку и београдску. Његова значајнија дела су: ,,Поп Ћира и Поп Спира”, ,,Чича Јордан”, ,,Зона Замфирова”. Волео је и сликао старовремски, патријархални свет ситних трговаца и занатлија, из којег је и сам поникао. О њему је говорио топло, са благонаклоним хумором, са симпатијом и разумевањем за његове слабости.

—————————————————————————————————————