Изборник Затворити

Географска

 

Секција има циљ да повећа мотивисаност ученика за упознавање природног и друштвеног окружења, практичну примену стеченог знања на часовима географије, као и развој еколошке свести код ученика.
Рад секције базира се на самосталном истраживачком раду ученика, извођењу експеримената из физичке географије као и изради модела различитих географских објеката.
Програм се реализује у виду радионица, паноа, презентација и теренске наставе.

Руководилац секције: Данијела Ђурић, проф. географије