Изборник Затворити

Активности рецитаторско-драмске секције

У секцији се развија креативност, ослобађа и проналази личност, упознаје и схвата живот. Међусобним упознавањем и дружењем чланови секције постају ближи једни другима, стварају и продубљују везе, маштовито и конструктивно испуњавају слободно време, заједно одрастају и тумаче свет који им се само на кратко пружа и отвара на позорници.
На часовима одржаним у октобру 2014. године, ученици су упознати са планом рада секције за школску 2014/2015. годину. Увежбаване су особине доброг рецитовања (интонација, темпо, став, паузе). Рецитоване су изабране рецитације. Из области драме, ученици су упознати са особинама драмског израза. Са ученицима је увежбана драмска игра Тајна, драмско дело Јована Стерије Поповића – Покондирена тиква и драматизована је приповетка Иве Андрића – Прича о кмету Симану.
Драмска игра Тајна је приказана на прослави поводом Дана школе.

* Фотографије