Изборник Затворити
лого

Задатак наше школе је образовање за 21. век. То значи да радимо на развоју оних знања, вештина и ставова који су потребни и биће потребни да се решавају сложени проблеми и суочава са изазовима које пред свакога поставља модерно време. Ми тежимо да наши ђаци стекну сврсисходна знања; која могу да примењују у будућем школовању, позиву којим ће се бавити и свакодневном животу. Негујемо толеранцију, међусобно уважавање и еколошку свест, али пре свега позитиван и одговоран став о раду и школи. Трудимо се да будемо увек бољи и иновативни, али и отворени за сваку сугестију.

Наша мисија је:

1. Превазилажење excatedtra наставе.
2. Разноврсна стручна усавршавања наставника.
3. Фаворизовање тимског рада, наставе и учења у школи.
4. Развијање свести о правима и одговорностима ученика.
5. Јасно постављање очекиваних и жељених нивоа постигнућа ученика.
6. Систематско праћење и вредновање постигнућа ученика и школе.
7. Неговање партнерства са родитељима ученика.
8. Стално иновирање наставних програма.
9. Изграђивање моралних и естетских принципа код ученика.
10. Развијање креативности и оптимизма код ученика.

Школа