Изборник Затворити

Категорија: Активности

Спортска

Физичка активност ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. Овакве активности ученици наше школе упражњавају кроз часове редовне наставе физичког васпитања и…

Енглески за млађе разреде

С циљем развијања комуникативних способности ученика и овладавања функционалним знањем енглеског језика, секција из енглеског језика обухвата разноврсне активности. Ученици млађих разреда су веома заинтересовани…

Еколошка

Садржаји програма се реализују кроз теме којима су обухваћени основни појмови екологије. Акценат се ставља на проширивање знања и активније упознавање животне средине као и…