Изборник Затворити

Ученички парламент 2017

Радионица Вршњачког тима и Ученичког парламента, 19. 1. 2018. год.

*фотографије можете погледати овде.

Састанци и активности Вршњачког тима у 2017. години.

*фотографије можете погледати овде.

Циљ постојања Вршњачког тима јесте промоција вредности: толеранција, једнакост, заједништво, сарадња. Да би то могли да обављају чланови Вршњачког тима кроз едукативне радионице треба да стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције, да негују и развијају атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу, да промовишу и заговарају права оних који су изложени насиљу, а такође и да у „кризним ситуацијама” у погледу насиља мотивишу остале ученике да се укључе у спречавање насиља.

Чланови Вршњачког тима у 2014/15.години су:
Вељко Вуковић 5. разред
Илија Чолић 5. разред
Александра Јанковић 6. разред
Марко Анђелковић 6. разред
Никола Радојичић 7. разред
Наташа Благојевић 7. разред
Александар Милинковић 8. разред
Кристина Јанковић 8. разред

На првом састанку чланови Тима су се упознали са главним циљем програма „Школа без насиља“- спречавање и смањење насиља међу децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Једна од његових компоненти односи се на формирање спољашње заштитне мреже и укључивање у програм представника локалних институција,организација и удружења референтних за спречавање и превенцију насиља у циљу јачања узајамне сарадње и партнерства у превентивним и интервентним активностима на локалном нивоу у третирању свих случајева насиља над децом и међу децом . Плакат „Екстерна заштитна мрежа” чланови Тима су презентовали у холу школе.

IMG_1141
IMG_1143