Изборник Затворити

Спортска

Физичка активност ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. Овакве активности ученици наше школе упражњавају кроз часове редовне наставе физичког васпитања и кроз часове спортске секције.
Рад спортске секције наше школе остварује се кроз спортове: мали фудбал и атлетика, из којих се и организују такмичења. Спортска секција обухвата ученике од петог до осмог разреда.
Екипе наше школе, како дечака тако и девојчица, учествују на такмичењима, на којима су остварили запажене резултате, у појединачним конкуренцијама и екипно а и у укупном пласману школа. Активности спортске секције одвијају се на теренима школског дворишта и у школској сали за физичко васпитање.
Кроз ангажовање у спортској секцији ученици задовољавају потребе за кретањем, физичком активношћу и остварују позитивну социјалну интеракцију кроз учешће на школском и другим такмичењима.

Руководиоци секције: Дамир Скалоњић, проф. физичког васпитања и Александра Јаковљевић, проф. физичког васпитања