Изборник Затворити

Настава у природи

Школске 2016/17. године наставу у природи смо реализовали на Златибору (10-16. март 2017.) за 5 ученика првог разреда, 9 ученика другог разреда, 4 ученика трећег разреда и 11 ученика четвртог разреда, укупно 29 ученика. Изабрана агенција је агенција „Биг-енекс” из Ваљева.

Циљеви и задаци наставе у природи, предвиђени Годишњим програмом рада и Школским програмом су максимално реализовани. Развијали смо код деце интересовања за природу и изграђивали еколошке навике, развијали позитивне односе према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, подстицали самосталност, социјализацију, испољавање позитивних емоционалних доживљаја.

Деца су нова знања усвајала амбијенталном наставом користећи очигледне примере из природе. Свакодневно су писали дневнике у којима су износили своја запажања о местима која смо посетили. Своје утиске, деца су представљала и на заједничком паноу који смо донели у школу и поставили у холу.

Подносилац извештаја: Јасмина Милошевић

*више фотографија можете погледати ОВДЕ