Изборник Затворити

Награде за најуспешније ученике

Фoндaциja зa пoдстицaj у нaуци, култури и умeтнoсти oпштинe Aрaнђeлoвaц дoдeлилa je нaгрaдe нajбoљим учeницимa, ђaцимa гeнeрaциja и учeницимa кojи су oствaрили зaпaжeнe рeзултaтe нa тaкмичeњимa кao и спoртским удружeњимa у oквиру шкoлa. Четири ученице наше школе су награђене: Лана Милошевић, Теодора Јовичић, Вања Вуковић и Сара Агатуновић.

*Фотографије погледајте ОВДЕ
*Снимак са доделе награда погледајте ОВДЕ