Изборник Затворити

Четвртаци и предметни наставници

У четвртом разреду часове су реализовали наставници предметне наставе. Циљеви ових часова су да се ученицима олакша прелазак из разредне у предметну наставу као и упознавање наставника и њиховог начина рада.

Реализоване су следећи часови:

Српски језик: Употреба великог слова у писању наслова књига, часописа и новина, Снежана Петровић, наставник српског језика;

Географија: Србија, моја домовина, Данијела Ђурић, наставник географије;

Историја: Настанак Српске државе и династија Немањића, Горан Вићентијевић, наставник историје;

Ликовна култура: Колаж и деколаж – Необично биће из моје маште, Дејана Живановић, наставник ликовне културе;

Физичко васпитање: Слободна игра  – вежбање, Дамир Скалоњић, наставник физичког васпитања;

Математика: Једначине са множењем и дељењем, Чедомир Чакмак, наставник математике.