Изборник Затворити

Категорија: Стручно усавршавање и професионални развој наставника

Семинари-2.2017

„Школа отворена родитељима” У субoту, 25. фебруара 2017. године, у oргaнизaциjи Удружења просветних радника Аранђеловца, oдржaн je сeминaр пoд кaтaлoшким брojeм 142 ,,Шкoлa oтвoрeнa рoдитeљимa”. Циљ…

Стручно усавршавање наставника-2015

Стручно усавршавање наставника представља посебан аспект напредовања и професионалног развоја сваког наставника. Наша школа се поноси бројем наставника који се стручно усавршавају.