октобар 2018

Огласи за екскурзије и наставу у природи у школској 2018/19.

4.10.2018 | 17:41 | Read article

ВАЖНО!!! ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БР. 2 ДВОДНЕВНА 2018-19 Образац понуде дводневна 2018-19. II Упутство 2018-19 II Образац понуде једнодневна I…